Barion Pixel

Elállási tájékoztató (kizárólag önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyek, civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro, kis és középvállalkozás részére)

1./ Elállási jog:

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

2./ Az elállási határidő:

2.1. A szolgáltatás megrendelésre irányuló szerződés esetében az elállási határidő akkor jár le, ha a vállalkozás a szolgáltatás egészét teljesítette, de legkésőbb a megrendeléstől számított 14 nap elteltével. A fogyasztó az elállási jogát a termék megrendelése és annak kiszállítása közötti időszakban is érvényesítheti.

3./ Elállás módja:

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: Balku János Gábor E.V levelezési cím: 4024 Debrecen, Haláp utca 3. 1/3, email: szerszamokneked@gmail.com. Ebből a célból felhasználhatja a mellékelt elállási nyilatkozat mintát is. Ön határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát. Az elállási nyilatkozat az alábbi linkről tölthető le: https://szerszamokneked.hu/ellalasi-nyilatkozat-minta/

4./ Az elállás joghatásai:

4.1. Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást.

Bővebb információt Online ÁSZF-ben talál.